Djurdjic – Đurđic Ikona
Ikona Djurdjica

Ikona Svetog Georgija Đurđica na drvetu

Đurđic se slavi 16. novenbra kao dan obnovljenja hrama Svetog Georgija i polaganja u Lidi njegovog časnog tela. Za Djurdjic se Sveti Djordje na ikoni predstavlja kao vojnik u vojvodskom odelu koji stoji i u ruci drži dugačko koplje. Đurđic su ljudi uzimali za slavu zato što u proleće zbog siromaštva nisu mogli dostojno da proslave slavu, pa su uzimali zimskog Svetog Georgija kada je sakupljena i uskladištena sva letina.