Majka Božija

Ikona Majke Božije

Bogorodica sa Hristom
Majka Božija
Ikona Majke Božije na drvetu
Majka Božija ikona, Bogorodica sa Hristom, slika. Pravoslavna ikona
Slika Majke Božije