Sveta Petka

Sveta Petka ikona Svete Petke
Paraskeve

sveta petka paraskeva ikona

Rođena je na prelazu X – XI veka, srpskog je porekla, rođena u okolini Carigrada. Pred kraj života je neprestano postila i molila se Bogu. Napustila je roditeljski dom i podvizavala se u pustinji Jordanskoj do starosti. Krajem XIV veka mošti Svete Petke Paraskeve su prenete u Crkvu Svete Petke na Kalemegdanu u Beogradu.  Čudotvorna voda agiazma u ovoj crkvi leči sve one koji s verom u Boga i ljubavlju prema ovoj Svetiteljku pritiču. Sveta Petka se slavi na dan njene smrti 27. oktobra.

Sveta Petka koja se slavi 8. avgusta nije ova ista svetiteljka, rođena je u Rimu, bila je monahinja. Njenim povodom je izgrađen manastir Svete Petke kod Jakova u Sremu.