Sveti Andrija Andrej

Ikona Sveti Andija Prvozvani, Andrej, Andrijevdan
Ikona Svetog Andrije Andreja
Bio je učenik i sledbenik Svetog Jovana Preteče. Kako je Sveti Jovan upućivao svoje učenike da slede Isusa Hrista, u kom je prepoznao mesiju, Andrej ga posluša i prvi od dvanaestorice apostola pođe za Hristom. Zbog toga se naziva Prvozvani. Njemu se pridružio i rođeni brat Simon, kasniji apostol Petar. Čudesnim moćima izlečio je mnoge bolesnike. Među njima je bila i supruga carskog namesnika Eteata u gradu Patri posle čega postade hrišćanka. Namesnik Eteat se zbog toga razgnevi i zapovedi da se Sveti Andrej razapne na krst i izbode kopljima. Razapet je na ukošenom krstu u obliku slova x pa se i taj krst naziva Andrijininim krstom. Krst ruskog pravoslavlja je kombinacija Andrijinonog krsta i trostrukog krsta. Njegova glava je u Patri, jedna ruka se nalazi u Moskvi, a deo moštiju počiva u manastiru Svetog apostola Andreja u Kafaloniji u Grčkoj. Veruje se da čudesne mošti Svetog Andreja pomažu svima koji mu se u nevolji obrate za pomoć.