Ikona Sveti Atanasije ikona Svetog Atanasija Velikog
Slavi se 31. januara
Cincarska slava, Sveti Tanasije
Arhiepiskop Atanasije je rođen oko 293. godine. Na prvom vaseljenskom saboru u Nikeji proslavio se učenošću i raznovrsnim zalaganjem za pravoslavlje. Napiso je „Simbol vere“ koji je na tom saboru usvojen. Posle smrti arhiepiskopa Aleksandra izabran je na čelo Aleksandrijske crkve kojom je rukovodio duže od 40 godina. Veoma je zaslužan za učvršćivanje pravoslavlja, jer se protiv jeretika borio sve dok nije preminuo 373. U crkvi se zajedno sa Svetim Atanasijem praznuje i Sveti Kiril.

Atanasije slika

Ikona Svetog Atanasija Velikog