Ikona Sveti Marko
Ikona Svetog Marka

Slika Svetog Marka

Ikona Svetog Marka

 

Pisac jevanđelja Sveti Marko rođen je u Jerusalimu. Pravo ime mu je bilo Jovan, ali su ga zvali Marko. Bio je nakolnjen Isusu Hristu i njegovom učenju. Apostol Marko je pomagao apostolu Petru, Pavlu i Varnavi. Kao pouzdanog i dobrog propovednika, apostol Petar šalje Marka u Egipat, gde je postao prvi aleksandrijski episkop. Postao je i prvi aleksandrijski mučenik. Neznabošci su ga uhvatili i dva dana tukli i vukli ulicama dok nije izdahnuo. Postradao je u prvom veku, 68. godine. Njegove mošti su sada u Aleksandriji. U 19. veku Marko je važio za zaštitnika Beograda. U Beogradu kod Hajdučke česme se okupljaju Romi iz svih krajeva da proslave Markovdan. U narodu se veruje da Marko nosi korpu punu grada, pa onome ko ne poštuje i ko radi na njegov dan tokom godine uništava gradom letinu. Zato se naziva Marko Gradobija.