Ikona Sveti Stefan Dečanski
Mratindan

Ikona Svetog Stefana Dečanskog

Ikona Svetog Stefana Dečanskog

Slavi se 24. novembra
Bio je srpski kralj iz loze Nemanjića. Stefan Dečanski je sin kralja Milutina. Rođen je posle 1284. kada je kralj Milutin stupio u treći brak sa Stefanovom majkom Anom, ćerkom bugarskog cara Đorđa Terterija. U braku sa Teodorom ćerkom bugarskog cara Smilca Stefanu su se rodili Dušan, potonji car Dušan Silni, Dušic i Jelena. Otac Milutin mu je dao na upravu Zetu. Stefana su nagovorili da digne bunu protiv oca Milutina međutim buna nije uspela. Milutin je nardio da sina okovanog odvedu u Skoplje i da ga oslepe a zatim ga je sa ženom i dvoje dece proterao u Carigrad. Po smrti kralja Milutina krunisan je za kralja 1321. skinuvši pre toga zavoj sa očiju pokazavši tako da nije oslepeo. Kasnije dolazi u sukob sa sinom Dušanom koji ga zatvara u zvečansku tvrđavu, gde je 1331. verovatno zadavljen.
Svi koji slave Svetog Mratu nazivaju se mratinštaci.
Svetog Mratu su većinom potisli oni koji slave Svetog Minu i Stefana Dečanskog pa navode da slave Svetog Minu – Mratindan, ili Stefana Dečanskog – Mratindan.