Boris i Gljeb

Sveti mučenici Boris i Gljeb bili su sinovi ruskog kneza Vladimira pokrstitelja ruskoga naroda. Pred smrt knez Vladimir je razdelio državu na sinove. Treći brat želeći da prisvoji i delove koji su namenjeni Borisu i Gljebu naredi da se dva brata ubiju. Dva brata su bila pobožna i pred smrt su se molili i uzdizali svoja srca ka Bogu. Njihova tela su sahranjena u Višgorodu gde su i do danas blagodatna sila koja isceljuje ljude od raznih bolesti i muka.

Boris i Gleb