Sveti Djordje – Djurdjic

Ikona na drvetu Sveti Đorđe Đurđic

Ikona Svetog Đorđa

Đurđic se slavi 16. novenbra kao dan obnovljenja hrama Svetog Georgija i polaganja u Lidi njegovog časnog tela. Za Djurdjic se Sveti Djordje na ikoni predstavlja kao vojnik u vojvodskom odelu koji stoji i u ruci drži dugačko koplje. 

Sveti Djordje ikona.