Isus Hristos slika

Mi se kroz Isusa Hrista spasavamo iz razloga što On čuva naš dom, čuva našu porodicu i mi sav život kroz njega Bogu Ocu prinosimo. Isusov lik je uvek od neprocenjive vrednosti u kući, treba da bude sa nama i u nama u kući i van kuće. Kad nešto treba važno da uradimo, okrenemo se prema ikoni i kažemo: Hajde Bože pomozi!

Slika Boga, Isus Hristos slika. Ikona na dasci Isusa Hrista.
Isus Hristos