Sveti Pantelejmon – Pantelija

Sveti Velikomučenik Pantelejmon slavi se 9. avgusta.

Reč Pantelejmon znači svemilostivi. Imao je dar za lečenje Božijom voljom. Čudom je izlečio slepoga čoveka koga su mnogi pokušavali da izleče. Car Maksimijan ga je uzeo na zub sbog propovedanja hrišćanstva i Božijem daru da leči. Izveo ga je na sud, ali tada mu se javi Gospod i spase ga. Osuđen na smrt, Sveti Pantelejmon se molio Bogu dok ga je dželat udario mačem. Mač se tada prelomi o Pantelejmonov vrat. Nije mogao da ga ubije dokle god nije završio molitvu i sam rekao dželatu da ga pogubi. Živeo je u IV veku. Hram Svetog Pantelejmona nalazi se na Svetoj Gori. U Srba se kaže i Sveti Panteljija. Na ikoni je predstavljen sa kutijom lekovitih trava i kašičicom kojom je davao narodu lek.