Slika Boga

Slika Boga
Gospod Bog Isus Hristos. Ikona na dasci rukom rađena.