Sveta Petka

Ikona Svete Petke

Sveta Petka Paraskeva ikona

Rođena je na prelazu X – XI veka, srpskog je porekla. Krajem XIV veka mošti Svete Petke Paraskeve su prenete u Crkvu Svete Petke na Kalemegdanu u Beogradu.  Čudotvorna voda agiazma u ovoj crkvi leči sve one koji s verom u Boga i ljubavlju prema ovoj svetiteljki dolaze. Sveta Petka se slavi na dan njene smrti 27. oktobra.

Sveta Petka koja se slavi 8. avgusta nije ova ista svetiteljka, rođena je u Rimu, bila je monahinja. Njenim povodom je izgrađen manastir Svete Petke kod Jakova u Sremu.