Sveti Apostol Toma

Jedan je od 12 velikih apostola. Toma u početku nije verovao u vaskrsnuće Hristovo. Zato se Hrostos javio da bi Tomu uverio. Rekao mu je: „Pruži ruku svoju i metni je u rebra moja, ne budi neveran nego veran!“ Toma tada poverovaše u njega i uzviknu: „Gospod moj i Bog moj!“ U našem narodu se kaže „neverni Toma“ kad je neko sumnjičav.