Sveti Arhanđel Mihailo

Sveti Aranđeo Mihailo ikona. Ikona Arhanđela Mihaila. Aranđel Arhanđeo Mihailo, Mihail
Ikona Svetog Arhangela Mihaila. Kopija vizantijske ikone, najpopularnija verzija ikone Sv. Arh. Mihaila.

Sveti Aranđel, slavi se 21. novembra

Kažemo ime Aranđel, ili Aranđeo zato što je Sveti Mihailo anđeo. To je jedan od 9 činova anđelskih. Prvi među jednakima (iarhi na starogrčkom) Arhanđel je prvoanđel. Mihailo je vojskovođa nebeskih sila. Sveti Arhanđel Mihailo vaga koliko smo bili dobri i prema zaslugama nas šalje u raj ili pakao. U Srbiji se kaže i Mihajlo, Mihailo, Arhanđel, Aranđeo, Arhanđeo, kako u kom kraju.