Sveti Arhanđel Gavrilo

Praznuje se 8. aprila a letnji praznik je 26. jula.

7. aprila su Blagovesti, dan kada je Arhanđel Gavrilo saopštio Devi Mariji da će roditi Božijeg sina posredstvom Svetoga Duha. Marija je bila devica pre oplodnje, za vreme porođaja i posle porođaja, rodila je sina Isusa Hrista. Crkva slavi Arhanđela Gavrila dan posle Balovesti. A 26. jula se slave čudesa Arhanđela Gavrila koja su se dešavala kroz vekove. Može da se kaže i Gavril ili Gavrilo.

Blagovesti, Blagoveštenje

Na ikoni je prikazan kao anđeo slikan iz profila sa podignutom rukom u trenutku kada se obraća Devi Mariji sa blagim vestima.