Sveti Atanasije

Slavi se 31. januara
Cincarska slava, Sveti Tanasije
Arhiepiskop Atanasije je živeo u IV veku. Na prvom vaseljenskom saboru u Nikeji proslavio se učenošću i raznovrsnim zalaganjem za pravoslavlje. Napiso je „Simbol vere“ koji je na tom saboru usvojen. Posle smrti arhiepiskopa Aleksandra izabran je na čelo Aleksandrijske crkve. Veoma je zaslužan za učvršćivanje pravoslavlja, jer se protiv jeretika borio sve dok nije preminuo. Tek u dobokoj starosti živeo je mirno bez proganjanja kao dobri pastir usred dobrog stada svoga.