Sveti Ignjatije

Slavi se 2. januara

Gospod Bog uze jedno dete, stavi ga među svoje učenike i reče: „Ko se ponizi kao dete ovo onaj je najveći u carstvu nebeskome!“ To dete beše Ignjatije.

Sveti Ignjuatije je bio savremenik Isusa Hrista. Nije hteo da se odrekne vere u Hrista i 2. januara 106. godine je osuđen na smrt i bačen među lavove u arenu. Od njegovog tela ostalo je samo netaknuto srce koje lavovi nisu dirali zato što je na njemu kako predanje kaže napisano „Isus Hristos“. Sada se mošti Svetog Ignjatija nalaze u Crkvi Svetog Klimenta u Rimu. Prema crkvenom tumačenju Sveti Ignjatije prozvan je Bogonoscem zato što ga je kao dete Isus Hrist uzeu u ruke i uzdigao, ali i zato što je Sveti Ignjatije Boga uvek nosio u svom srcu, na svojim usnama i u svojim mislima. Budući da pada u poslednjoj nedelji božićnog posta, Sveti Ignjatije je posna slava. Sveti Ignjatije je govorio: „Bolje mio je umreti za Hrista negoli carovati do krajeva zemlje.“

Sveti Ignjatije ikona na dasci sa polukružnim udubljenjem. Akrilne boje i jajčana tempera. Lipova daska hrastov ton.

Ikona Svetog Ignjatija Bogonosca