Sveti Luka

Ikona Svetog Luke

Sveti apostol i jevanđelist Luka – Slavi se 31. oktobra
Sveti apostol Luka nije bio među dvanaestoricom apostola već je bio iz šireg kruga Hristovih učenika. Na molbu mnogih hrišćana napisao je svoje jevanđelje. Naučio je grčku filizofiju i ikonopis. Oslikao je ikonu Presvete Bogorodice i ikone Svetih apostola Petra i Pavla. Pošto su to bile i prve živopisane ikone, smatra se i osnivačem hrišćanskog ikonopisa.
Među Srbima je kult Svetog Luke veoma razvijen čemu je doprineo i despot Đurađ Branković Smederevac, koji je mošti Svetog Luke prebacio u Smederevo u svoju zadužbinu Crkvu Uspenja. Posle pada Smedereva pod tursku vlast, mošti su se jedno vreme nalazile u Crkvi Svetog Luke u Kupinovu da bi im se posle izgubio trag. Sveti Luka se slavi kao zaštitnik zanatlija.