Sveti Marko

Rimljani su tražili od apostola Marka da im napiše  spasonosnu nauku Gospoda Isusa, njegova čudesa i žitije. Tako je apostol Marko napisao Jevanđelje. Bio je episkop u Misiru. Kada je bačen u tamnicu javi mu se Gospod Isus i reče mu: „Mir tebi Marko jevanđeliste moj!“ Marko je na samrti rekao: „U ruke tvoje Gospode predajem duh svoj!“ Tako izdahnu u prvom veku, 68. godine i preseli dušu u bolji svet. Njegove mošti su sada u Aleksandriji. Njegove svete mošti kroz vekove su davale ljudima isceljenja od svake muke i svake bolesti. U 19. veku Marko je važio za zaštitnika Beograda.