Sveti Trifun

Sveti Trifun ikona na drvetu, akrilne boje

Ikona Sveti Trifun, Trivun

Slavi se 14. februara
Sveti Trifun je od detinjstva imao Božiji dar da isceli bolesti  ljudi i životinja i izgoni zle duhove. Živeo je u III veku. Jedna od znamenitosti Svetog Trifuna je da je voleo da čuva patke. Ljudi koji imaju patke se njemu mole, takođe i proizvođači vina.

U njegovo vreme rimski car Gordijan je imao ćerku koja je bila mentalno bolesna. Sveti Trifun ju je uspešno izlečlio božijom blagodaću na šta mu je car dao mnoge darove koje je Sveti Trifun razdelio sirotinji. Kad je car Dekije došao na vlast tražio je da se Trifun odrekne vere što on nije hteo. Zato je naredio da Svetog Trifuna uhvate i ako se posle najtežih muka ne odrekne svoje vere da ga ubiju. Pošto je izdržao sva mučenja Svetom Trifunu, koji je tada imao dvadeset godina odrubljena je glava. Pomolio se Bogu pre no što je pogubljen. Od IX veka njegove mošti počivaju u Katedrali Svetog Trifuna u Kotoru. U vinarskim krajevima proslavlja se kao vinogradarska slava. Na trifundan običaj je da vinogradari počnu sa orezivanjem loze. Kaže se: Sveti Triva lozu oreziva!

Trifun je na ikonama predstavljen kao mlad mladić lepršave kose. Može se ikonopisati kako je na livadi okružen patkama.